Trafin Oil

Aj firma Trafin Oil SK podporuje gastro prevádzky v tomto ťažkom období! Trafin Oil pomôže tak, že odkúpi a odvezie použitý olej, ktorý následne transformuje na biopalivo a dovezie do prevádzky nový olej, menuboxy ako aj dezinfekciu. Pre dovoz a odber gastronomického oleja, volajte kedykoľvek na tel. č: 0800 700 070.